Turniej – SAKANA JUDO CUP 2023

ORGANIZATORZY Klub Sportowy SAKANA

Urząd Miasta Legionowo
TERMIN ZAWODÓW19 listopada 2023 r.
MIEJSCE ZAWODÓWHala sportowa Arena Legionowo05-120 Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B
ADRES KORESPONDENCYJNYKlub Sportowy SAKANA
05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 15; tel. 600051061e-mail: judo-legionowo@wp.pl
ZASADY UCZESTNICTWAW ZAWODACHKATEGORIE WAGOWEZawody zostaną rozegrane w kategoriach wagowych i wiekowych ustalonych na podstawie przesłanych zgłoszeń. Dopuszczalne jest rywalizowanie dziewczynek z chłopcami. Zawody są nastawione w dużej mierze na początkujących (nawet bez kimono – walka w parterze) i takich już coś potrafiących. System walk to pogrupowane zawodników po 3-4 w kategorii aby każdy miał po 2-3 walki. Dla wszystkich medale. Do zawodów można zgłaszać zawodników urodzonych
w latach 2019 – 2004 oraz starszych „amatorów”.
OPŁATA STARTOWA60 zł – płatne w dniu zawodów
ZGŁOSZENIADO ZAWODÓWUWAGA!!!!Zgłoszenia do udziału w zawodach wysłać na adres e-mail: judo-legionowo@wp.pl do dnia 10 listopada 2023 r. – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko zawodnika, rok urodzenia, wagę z dokładnością do 0,1 kg oraz stopień i ilość lat (miesięcy) trenowania judo – na tej podstawie tworzone są listy walk. 
Wzór zgłoszenia – Zgłoszenie
PROGRAM ZAWODÓW19 listopada 2023 r. – niedziela:godz. 9. 00 – sprawdzenie list walk;godz. 9. 30 – rozgrzewka;godz. 10. 00 – walki turniejowe;godz. 12. 00 – oficjalne otwarcie Turnieju;godz. 13. 00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów;
INNE INFORMACJEZawody zostaną rozegrane na czterech matach.Po wejściu na salę należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i zgodę na udział w zawodach.Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie (ew. zgoda rodzica)