Cennik

CENNIK

Składka miesięczna za przynależność do sekcji JUDO i GIMNASTYKI wynosi 110zł

Składka miesięczna za przynależność do sekcji FITNESS wynosi 90 zł 

  • składkę należy opłacić niezależnie od ilości odbytych treningów.

Składkę miesięczną za zajęcia należy wnosić na konto przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu (z uwzględnieniem § 4. pkt 1. Regulaminu – w przypadku dokonania opłaty po drugich zajęciach trwającego cyklu następuje wzrost opłaty o 50 %).

Udział w każdym treningu wynosi 10 zł (w grupach nr 6 ,7 i Fit. wynosi 5 zł).

Rodzinna zniżka opłat za treningi (nie dotyczy składki miesięcznej): 20 zł za drugą osobę z rodziny (rodzeństwo, rodzic), 30 zł za trzecią osobę i każdą następną z rodziny.

Treningi personalne sprzedawane są natomiast w pakietach po 5 i kosztuje 
on 200 zł (40 zł za trening)

Wpłaty należy dokonać na konto Klubu Sportowego SAKANA w banku PKO BP 10102010260000160204585453 z podaniem w tytule przelewu IMIĘ NAZWISKO dziecka i miesiąca opłaty (prosimy aby tytuł przelewu na początku zawierał imię i nazwisko dziecka – bez przecinków aby system dobrze rozpoznał wpłatę)