Zasady Egzaminów KYU (na pas)

Aby trener mógł dopuścić zawodnika do egzaminu od 6 KYU do 1 KYU, kandydat musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. Odbycie minimum 50 lekcji judo od początku szkolenia (na 6 KYU) lub uzyskania poprzedniego stopnia KYU oraz zdobycie wiedzy i umiejętności zawartych w wykazie (książeczce) uzyskanym od trenera.
 2. Uzyskanie niezbędnej ilości punktów wymaganej przed przystąpieniem do egzaminu na stopień KYU:
  6 KYU – 2 pkt,
  5,5 KYU – 4 pkt,
  5 KYU – 10 pkt,
  4,5 KYU – 15 pkt,
  4 KYU – 20 pkt,
  od 3,5 KYU do 1 KYU – 30 punktów w:
  a) turniejach judo
  wg następującego klucza:
  – udział w zawodach – 2 pkt,
  – zwycięstwo nad zawodnikiem o stopniu niższym – 1 pkt,
  – zwycięstwo nad zawodnikiem o stopniu równym – 2 pkt,
  – zwycięstwo nad zawodnikiem o stopniu wyższym – 3 pkt;
  b) randori (walki międzyklubowe) – 0,5 pkt / za każdą walkę z zawodnikiem z innego klubu.
 3. Uzyskanie rekomendacji trenera prowadzącego.

Każdy zawodnik pobiera kartę, w której odnotowuje osiągane wyniki i każdorazowo przekazuje do zatwierdzenia trenerowi.

Do pobrania – zasady przystąpienia do egzaminu KYU

 

Zakres tematyczny na:

1KYU książeczka

2KYU książeczka

3KYU książeczka

3,5KYU książeczka

4KYU książeczka

4,5KYU książeczka

5KYU książeczka

5,5KYU książeczka

6KYU książeczka